Tuesday, March 25, 2014

Graduacion 2014

Hirilingan kita sa Four Pillars! Graduacion na naman caya.

Pagcalihis nin nagcacapirang taon can pag-graduar sa haiskul asin collegio, guiraray an pagtitiripon guigibohon sa cun saen familiar an cagabsan. An nagtitindog na simbolo can Ateneo de Naga University sagcod ngonian iyo an Four Pillars.

Pagcarico nin Ateneo Avenue, harayo pa lang hiling-hiling na an Four Pillars mantang padangadang sa main entrance can universidad. Cun igua man na lugar na cun saen an cada batch can Ateneo aram asin familiar, mayo macacanigar sa lugar na Four Pillars na dae ninda aram ini.

Taon man an bilangon, an Four Pillars orgullong nakatindog nagmamasid sa pasiring-paduman can mga atenista. Ini an testigo can pagtalubo can mga caakian can naglaog sa Ateneo asin maluwas sa Ateneo na lalaki asin babae para sa ibang tawo.

Ngonian an ibang mga alumni, nagbaralican para mag-atendir nin graduacion can saindang aki, tugang, sobreno o sobrena, kapartidario, amigo o amiga, kataid, o cabarangay. Dae malingaoan na sa siring na occasion sindan man nag-agui.

An graduacion occasion para magtiripon an familia. An honra na nacua can miembro nin familia, honra man can magurang, tugang, partidario, amigo o amiga, magin can mga cabarangay.

Inin man an opportunidad para bistohon an mga maestro asin maestra na nagpursige na magtucdo misqui ngani an mga estudiante deficil tucduan por dahil sa manlaen-laen na rason. Misqui ngani taon-taon may graduacion, cada pagmarcha can mga estudiante sa entablado nagdadara nin daculang trauiomfo sa mga pagsakit asin sacrificio nin pagtucdo.

Ini man an huring paghilingan bilang sarong clase o batch can mga magraduar. Pagcatapos can graduacion, an Four Pillars padagos na nakatindog sa pagluas can mga bagong graduate sa "gate" dara an experiencia asin kaaraman para sa ica-oorgullo can cahadean nin Dios ta iyo man ini an nangengenotan sa gabos sa puso asin isip nin cada Atenista.

1 comment:

 1. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  Contact Number: 09465046302
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete