Monday, July 27, 2009

Camanungdanan can SONA sa mga Bicolanos

Kasuogma, iprenesenta ni GMA an "State of the Nation" sa Congreso asin publico. Ini an huring SONA pagcatapos nin walong taon na nasa puesto bilang presidente. Arog can inaasahan, ibinandera ni GMA an mga maray na nangyari sa nacion sa huna nia na cagibuhan nia. Puede man na tawan ta sia nin credito para jan. Sige na logod.

Bilang Bicolano, ano man an camanungdanan sako can SONA ni GMA? Garo baga dae man lang nanambitan an Bicol. Lalong nagpararom can sakong kutob na dae importante an sakong region sa nacional level. Haloy na ining mato-mato can mga nakaerenot pang Bicolanong critico can clarong capabayaan can gobierno nacional sa Bicol. Kaya dae masakit isipon na an Bicol saro sa mga grabeng nagtitios na lugar sa nacion.

Aber, puede man magmencionar nin mayor na proyecto nacional digdi sa Bicol? Sige daw..

Siring can dati, kaipuhan tang magpursige sa paagi can satong sadiring ganot, kamot asin diskarte para mabuhay nin desente. Arog man can caaraman can haros kagabsan, mayo kitang maasahan sa gobierno nacional - alagad pamumulitica.

harani na pati an elecion. Tabi man, tawan tang dignidad an satong decision. Pilion ta man tabi idtong magdadara can boses ta asin macacaibahan ta sa paghorna nin Bicolnon na pagmangno asin pag-iisip. Bako idtong nagsasagin-sagin na Bicolano.

No comments:

Post a Comment