Thursday, July 23, 2009

Kita asin an Chinelas


An tsinelas may kapareha, wala o tuo, tuo o wala. Magkaibahan sa pasiring paduman, miski ano an kaabutan. Pagnaglalakaw may nahuhuri, may naeenot alagad kasunod tulos. Pagnagpapahingalo magkataid, bakong harayo ta kun nawawara an saro, an nawawalat namomondo. Mayong kamugtakan, mayong mapaggamitan. Aanuhon an kabaak, sa gilid nakakaherak. Sindang duwa, tuo o wala, iyo man an bagay talaga. May istorya, may halaga. Sa banggi kun mapirmi, sa aldaw kun malakaw. Kada lakad may padudumanan, siring kan paghali mo ngonian. Kun dae na man kita magkakadukayan, kun saen an satong kakaabtan. May agang maabot sa satong paglibot-libot saka ta lang masasabot – arog kan tsinelas marikas napapaspas, arog ta man may kasagkuran, alagad nungkang lingawan; ako o ika, tuo o wala, may kapareha.

No comments:

Post a Comment