Friday, July 2, 2010

An Cadicloman sa satong CASURECO Dos

Can naipasa can Congreso an Electric Power Industry Reform Act (R.A. 9136) can 2001, dakula an paglaom siring can binabalangibog caidto can mga congresista asin senadores na mababa an precio nin curiente sa nacion. Siyam na taon na an nacacalihis, nagbaba mananggad an curiente ta?

Dae.

Imbes, padagos na naglalangcao an tarifa nin curiente.

Alagad may maray na naginibuhan an EPIRA para sa mga consumedores. Iyo na an masuway an mga tarifa sa apat na componaje; generation, transmission, distribution, asin supply. Inaapod ining unbundling can proceso cun pano nacacabot sa cada harong an curiente. Ini man nagcocoresponde sa mga babayadan can consumedores.

An carahayan caini iyo na mahihiling asin maaraman ta cun gurano an binabayaran sa cada componaje. Digdi man maaraman ta an ineficienteng componaje sa cada billing period. Mantang igwang Energy Regulatory Commission (ERC) na magmamando can mga tarifa asin maaprova can mga paglangcao asin pagbaba nin tarifa, an mga distribution asin supply sectores may cacayahan na magtaas nin curiente tulos misqui mayo pang bendicion can ERC.

An CASURECO Dos sarong cooperativa na suboot pinapadalagan can mga miembro consumedores. Iyo may mga director na nagrerepresentar can cada distrito sacop can CASURECO Dos, alagad bihira ining magconsulta sa mga miembro consumedores. Saro pa, National Electrification Administration an may jurisdicion digdi baco an Cooperative Development Authority (CDA).

Risado man sa babayaran ta sa curiente na halangcaon an singil hali sa distribution asin supply. An system loss na aram ta "given" na, pero dae man lang napupugolan maglangcao. Sa hiling co, iyo na an saro sa mga dapat bantayan can mga activong miembro consumedores.

An CASURECO Dos nag-eexister para sa mga miembro consumedores. Panahon na na para mag-operar ini susog sa interes asin carahayan can mga miembros. Reorganizacion an nahihiling cong maray para satong CASURECO Dos. An pagcabaranga can managemento asin demoralizacion can mga empleado sa saindong trabajo iyo an nagtutulod sa padagos na pagruro can servicio can satong cooperativa.

Tabi man, isuway ta an politica digdi. Pangenotan ta - kitang mga consumedores, may derecho na maki-aram asin magmando sa padalagan can satong cooperativa. Satuya an CASURECO Dos, dae ini caiwal. Ipagiromdom ta an saindang mandato asin funcion para sa satuyang pangangaipo sa energia.

Tubod ako na may win-win situacion digdi. Iyo na an CASURECO Dos magserve sa mga consumedores, baco sa nacacapira sana. Pag-olayan. Pagdiscuteran. Pag-oroyunan an icacarahay can cooperativa - maray na servicio, manonongod na tarifa, propiong representacion can mga consumedores sa managemento. Ini nagcacapirang sujestion sana. Mas dakol asin maray pa an naghahalat cun kita madangog sa lambang saro.

Sa cahaluyan, cun kita imvuelto asin may paki-aram, magiging totoong cooperativa an CASURECO Dos sa paghiro asin pagmaculog ta.

No comments:

Post a Comment