Monday, December 27, 2010

An Pasko Sa Harayong Lugar

Nag-aagrutong na an tulac. Binuclat an mata, matuninong pa sa palibot.

"Anong oras na kaya?"

Inabot an celfon, "Kaya palan, 11:43 A.M. na!"

Unat-unat giraray sa higdaan. "Ahhhhhaaayyyyy!"

Napalawig an turog co. Bawi na mga naca-aging pagpuyat sa mga gibohon.

Kasubanggi, nagsimba sa Dominicus caibahan an communidad sa Universidad, cagabsan mga Indonesian na Catolico. Mga alas dos nin maagahon na aco nag-uli, sinugsog an cararuman nin banggi asin caliputan nin winter.

Ahhh... Binuhat an hawac para macatucaw sa gilid nin cama. Kinapa can bitis an chinelas. Nagtindog asin naglacaw pasiring sa ventana.

Hinawi an curtina. "Ahhhh, ugto na mananggad. Brrrrr.... lipot!"

Namumuti sa luwas dara can snow. Garo retrato na nahihiling co lang sa postcards. Mga kahoy na naging puti an mga dahon asin sanga por dahil patos-patos nin snow, sagcod na an mga atop.

"Merry Christmas." Dae co aram kun para kiisay, pero may engańo sa boot na magtino sa gabos.

Ahhhh.. Maray sana ta may gamgam sa luwas.. "Merry Christmass, birdie."

Pasko caya ngonian na aldaw. Mapasiring ako sa baliong banwaan para macaibahan an mga amigo asin amiga. Iyo 'ni an espiritu can pasko. An magcelebrar sa comunidad o familia o grupo.

Pagmalipot, an hanap can hawac iyo an maimbong na iribanan, mainit na caracanan asin irinuman.

Orog na cun napapanahon. Centro can celebracion an Misa, iribanan, karacanan, iristoryahan, purosngakan, surubahan asin iba pa.

Miski harayo, miski suway sa familia, miski nagsosolo, nunca tang nalilingawan na an Pasko manonongod sa iribanan digdi sa kinaban. Ini nasa puso.

Maogmang Pasko satuya gabos!

No comments:

Post a Comment