Monday, December 6, 2010

Viajeng Baruto Pasiring Rapu-Rapu (May 2000)

Sinasabat an nag-aapwac mong pagpugol sa tipsic nin dagat na biyo nang bagol 
sa mga gira nin baruto pasiring-parayo
dara-dara an kapidasong lawas mo 
duman sa balyong pampang 
sagcod can cahiwasan na iniyo. 

Sa pag-agui ica nalulugadan
sinasadiri an nacacringjat na pagsaquit
nahihiling, nadadangog sa lapatac can pagsabat sa alon
pirit na minamawot an namamatean
sa presenting camugtacan
nagsioag nin sadiri, sa mga tawong nagbabaclay
an tubig malipot pati
aco nababasa asin nagiging parte
sa Saimong sadiring agrangay
para sa samong catalingcasan.

No comments:

Post a Comment