Saturday, August 11, 2012

Yes o No: Hulagpos Camarines Sur sa mga Politicong Familia

voxbicol.com
An debate manonongod sa pagbanga can provinciang Camarines Sur garo baga iriwal can duang lado na componido nin mga politicong familia. Garo baga an Camarines Sur sarong bagay na garo pagsasadiri o pagrorogaring ninda asin garo mayong sadiring historia asin futuro sa luas can mga camot nin mga politicong imvuelto.

Nagcamangno aco sa politica sa panahon nin apat na aguila can 1984 eleccion. Sa joven cong pagmangno, an mga Bicolano, especialmente an mga Camarinenses, nagtindog contra sa mga candidato can dictaduriang Marcos. Harus tolong decada an naca-agui, an aki can dictador nagbalic sa provincia para dangogon an debate can mga politicong familia. An relo mananggad bilog, paicot-icot lang.

Nagtutubod aco na mayong camanungdanan an pagbanga can provincia. An pagbanga baco lang legal na orolay. Dacol an legal na guibohon alagad dae ta guinigibo ta mayong tamang rason para guibohon. Por ejemplo, dacol na tauo an legal na mag-agom (18-anos) alagad dae nag-aagom pa ta mayo pang rason para mag-agom.

Ano an rason ninda para babanga-on? Macacarahay daa sa economia asin pag-usuag. Mayong pusog na basehan an rason na ini. An causuagan dinadara nin manlaen-laen na elemento, asin mayo digdi an pagbanga can territorio. Cun mayo man na cultural na rason arog can unicong identidad na nagcacausa nin discriminascion, dae ta na tabi banga-on.

Saro pa sa habo co sa baranga-an na ini ta mayong camauotan guican sa katauoan. Halion mo si gurang na Villafuerte asin si Fuentebella, malumoy an movimiento can Nueva Camarines na ini.

skyscrapercity.com
Ano baya ta caipuhan banga-on? Para sa conveniencia can mga politicong familia.

Caya mga Camarinenses, panahon na para maghulagpos kita sa mga politicong familiang ini. Bauion ta an provinciang pinadangat asin dinaculaan ta. Satuya iyan bilang mga constituentes. Baco sainda iyan.

Yes o No: hulagpos Camarines Sur. Ibalic an provincia sa mga tauo, bauion ta asin irayo sa mga politico. Tsuuuuoooo.... tsuuoo..

No comments:

Post a Comment