Sunday, June 30, 2013

Iguang Saldang Baya Sa Camarines Sur

Source: http://www.abs-cbnnews.com
Toma posicion ngonian can mga nanggarana sa eleccion local sa enterong nacion. Sa Camarines Sur, sarong familia an nagluluas na istoria. Alagad baco sana ian an istoria can pirilian na nacaagui. Satong purbarang himaiuon an 2013 eleccion sa provinciang Camarines Sur.

Sarong halipot na osipon can politica sa provincia. An Camarines Sur bistadong baluarte nin oposicion. Ini guican pa sa cawaran nin daculang projecto o cawaran nin tultol na atencion can gobierno nacional sa mga pangangaipo can ordinariong Camarinense. (Caya iguang duang gobierno na narereinar sa provincia. Seguro aram man can cagabsan an realidad sa seguridad na aroaldao na nagigimatan can majoria sa cabuquidan.) Nagimatan co an pagpadara can Camarines Sur nin apat na aguila sa 1984 Batasan Pambansa. Guinardiaian an voto para qui Cory-Doy sa 1986 Snap Eleccion. Dinara si Salonga sa 1992 presidencial eleccion. Duang veces tinulod si Roco para sa pagcapresidente, 1998 asin 2004. Dangan si Noynoy can 2010 eleccion. Gabos ini mga candidato can oposicion. Ini an parte can historia can provinciang Camarines Sur na sacong inoorgullo. Sa hiling co, iguang pagmate an mga Camarinenses na unico sana sa Camarines Sur.

Napano ta sarong veinte-tres ańos an matucao na gobernador sa capitolio? Baco lang 'yan, sia an pinacajoven na gobernador sa enterong historia nin nacion. Cun  baco lang sa apellido, daculang orgullo ini can provincia.
Source: http://www.bicolmail.com

Halat!

An pagpili sa joven na Villafuerte contra sa gurang na Villafuerte sarong manifestacion nin paorootrong icot nin aldao. Tibaad ini sarong pagsirang nin saldang. Bagong aldao alagad dating saldang. Ano an satong malalauman sa bagong aldao na ini? An paqui-olay co, dae pagmansaiuon an saldang. Hemateon an sirang sa liuanag na iwinawaras caini.

Igua pa man sarong istoria sa nacaaguing eleccion. Labing ciento mil o veinte tres porciento an habo sa mga Villafuerte. Daculang porciento ini para punan nin danai na paglaom sa pagdatong nin matalingcas na aldao para sa Camarines Sur.

Aco nagtutubod, siring saimo, na iguang saldang na mabutwa sa provincia. Bacong dating saldang. Alagad mataong sirang sa gabos na naglalaom nin bagong aldao sa Camarines Sur.

Caya lang, garo mahalat pa quita nin haloi na panahon. Nuarin pa? Pagal na aco maghalat! Sabaton ta na caya!


No comments:

Post a Comment