Friday, October 15, 2010

Blogomiks - Enot na patara-tara (Bunso)

Antes can live TV asin internet, igwa nin komiks. Nagigiromdoman co caidto an TV, sarong semanang delayed. Caya radio asin komiks an nagpupugol can imaginacion asin centro can orolay-olay can mga joven asin cababaihan sa tindahan, escuelahan, o sa salog o sulong cun saen naglalaraba.

Ngonian, TV asin internet na an nagmamanejar sagcod nagfoforma can orolay-olay asin discurso sa online fora, escuelahan, tindahan o saudan.

Sa paagi caining blog, minawot co na buhayon an komiks-style na istorya. Satuyang apudon ining - blogomiks. An format can blog uyon sa komiks-style na puedeng cada semana may aabangan o susubaybayan. Ini an sacong objeto sa enot cong blogomiks - an titulo, Bunso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Enot na luwas (Octubre 15, 2010)

Bunso

Ugto caidto, cacaretira lang can clase sa enot na grado. Haranihon lang an harong mi sa escuelahan caya dae na aco hinahatod o sinusundo arog can mga caclase co.

Mientras na padatong ako sa harong, nasabatan ko an sacong tugang na nagcucuripas pasiring sa kataid ming harong.

“Baco ca nang bunso.” Dangan nagdagos dagos palaog sa kataid mi. Ka Mamang Tanang na sacong lolahon asin bantugan na parteria sa banwaan.

Mayo acong pagca-aram cun ano nangyayari. Alagad namatean ko an sugot na dara can pagcawara can pangaran na nanudan ko nang maaco na aco. Sa anom na taon, aco an bunso. Baco lang sa sacong familia, cundi sa kataraid mi, an apod saco – bunso.

Nag-init an payo ko sa caugtohan can saldang. Naggabat an sacong saclay na bag bigla. Harus duminucot an chinelas ko sa nacacapasong tinampo.

“Saen ako maduman?” Mawot ko nang mag-uli ta nag-aagrutong na an sacong tulac.  Alagad an sacong panghimangno sa kataid mi iyo an nagbubutong saco parani sa casiributan. Dae naghaloy, sarong halawig na hibi an padagos na nagcudot sa sacong daghan.

Sarado an puerta can harong. Nacatangro ako sa atubangan can puertahan can nagbucas ini. Nagluwas an sacong tiaon. Can nahiling aco, an sabi, “Uli na daw.  Dae ca puede digdi.”

Nag-uli aco na may culog boot. Tadaw ta dae ako puede duman? Gabos yaon duman.
Ipapaheling ko kuta ki mama an 100 kong gibo. Sagcod may A pa ako sa writing.

Ibinagsac ko an magabaton cong bag pagcaabot-abot sa harong. Dangan nagdagos sa cocina. Nagtucaw sa sacong puesto. Alagad mayong maserbi saco. Orog nagculog an sacong boot. Orog na nagutom aco.

“Baco ca nang bunso.”

 “Baco ca nang bunso.”

“Baco ca nang bunso.”

Gusto cong maghibi. Alagad siisay madangog saco. Mayong tawo. Nagsosolo aco.
Pero ngonian, dae aco natatacot misko solo aco sa harong. Maraot an hiling co sa caldero. Angot ako. Maculog boot co. Cun may matatacot man, dapat an caldero baco aco.

Luway-luway kong binucasan an caldero, nagcuang cuchara dangan nagluwag sa enot na ves. Aram co an ibabaw can sinapna priming itinatao saco ni mama o can mga tugang co. Ngonian, ako an angluwag sa sadiri cong maluto. Dangan, inangat an tacop can caserola, may inon-on na sira. An pinacadacula an para sa saco. Madaling macua an daculang sira can camot.

Maray ta mayo si Mama ta cun dae maaangutan aco ta nalingawan cong maghugas nin camot antes na magcacan. Mayo man tawo caya kinamot ko na an pinacadaculang sira sagcod ibinugtac sa plato. Siring can nahihiling co sa iba, nagcuchara aco nin nagcacapirang sabaw.

Dangan nagcamot. Enot na hungit. Icaduwa, icatulo; dae bale nang ngumoc, mayo man maaanggot. Dangan, may namatean aco sa ngaragcag ko. Dugi! Niluwa co gabos na maluto asin sira sa plato. Nagsarok nin tubig sa tapayan. Umininom. Nagluluruha na aco. Pero dae aco naghihibi. Harus nagbuburulos an iniinom co paluwas sa mata.

May uminabot sa harong. Can nahiling acong luhaan, an sugot saco, “naghihibi ca ‘no? Apisar baco ca nang bunso.”

Padagos acong nag-iinom nin tubig para mahali an dugi na nagsapging sa ngaragngag co. Alagad padagos man an sugot can sacong tugang, “naghihibi yan ta baco na siyang bunso.”

Orog na buminulos an mga luha co.

(Subaybayan sa sunod na semana) 

Click here para sa ikaduwang luwas 

No comments:

Post a Comment